CV Mal » Blogg » CV » Hvordan skrive et oppsigelsesbrev

Hvordan skrive et oppsigelsesbrev

Hvordan skrive et oppsigelsesbrev

5/5 - (1 Stemmer)

Når du skal sende en oppsigelse til din arbeidsgiver, er det flere viktige punkter å ta med i brevet for å sikre at du avslutter arbeidsforholdet uten tvister etterpå. En skriftlig oppsigelse skal være et gyldig dokument du kan vise til dersom arbeidsgiver nekter å utbetale feriepenger eller andre goder på grunn av du har sagt opp jobben. 
I mange tilfeller så sier vi opp jobben på grunn av at vi har fått et bedre jobbtilbud, men hva skal du skrive dersom du har hatt en dårlig opplevelse på arbeidsplassen? Vi skal gi deg en god oppsigelse mal nedenfor, og i tillegg komme med gode eksempler på hva du kan skrive i typiske omstendigheter hvor folk vil slutte i jobbene sine

Hvorfor trenger du et godt oppsigelsesbrev når du slutter i jobben?

Oppsigelsesbrevet er et juridisk dokument som beviser at du har sagt opp jobben. Dette er den ryddigste måten å avslutte et arbeidsforhold, både for deg og arbeidsgiver. Som regel vil arbeidsgivere ha en skriftlig beskjed om at du avslutter arbeidsforholdet om det skulle oppstå en tvist i ettertid i forhold til utbetalinger av feriepenger, trygdeytelser og eventuelle sluttvederlag. 

Selv om du kanskje har hatt et dårlig forhold til sjefen på arbeidsplassen eller teamledere, er det viktig at du ikke bare går på dagen og har en åpen dialog om å avslutte arbeidsforholdet. Husk at du kan trenge dem som referanser senere når du søker på ny jobb igjen, og da er det viktig at du har avsluttet arbeidsforholdet på en profesjonell måte. 

Det er selvfølgelig ikke i alle tilfeller at noen slutter på grunn av de er misfornøyde med arbeidsgiver eller jobben. Det kan være personlige årsaker som flytting, sykdom og jobben er for tung, eller andre omstendigheter som gjør at du er nødt til å finne andre jobber. 

Usikker på hvordan et oppsigelsesbrev skal skrives?

Et godt og ryddig oppsigelsesbrev skal inneholde flere punkter, som skal forklare når du slutter og overtar ny jobb, og hvordan denne prosessen vil foregå. Vi skal gjennomgå alle punktene senere i artikkelen om hvordan du skriver en oppsigelse. Men før du skriver et oppsigelsesbrev, er det en fordel å ha en dialog med arbeidsgiveren din i forkant for å avklare arbeidsoppgaver som er nødt til å utføres før du kan slutte i jobben. 

Om du synes det er vanskelig å skrive et oppsigelsesbrev, vil et oppklarende møte med din arbeidsgiver sikkert gi deg flere punkter å ta med i brevet for å avslutte arbeidsforholdet på en måte som dere begge blir enige om. 

I tillegg oppstår det ofte et mottilbud på slike møter som gjør det kanskje interessant å fortsette i jobben likevel. Som regel vil ikke en arbeidsgiver miste gode ansatte, og derfor skjer det ofte at arbeidsgivere kan komme med et tilbud for å beholde deg. 

I slike tilfeller er det selvfølgelig opp til deg om du vil fortsette eller ikke, men i det minste har dere avsluttet arbeidsforholdet med en god dialog først før du leverer oppsigelsesbrevet. 

Oppsett på oppsigelsesbrev

Her har vi laget en mal på oppsigelse som tar for seg de viktigste detaljene. Du kan selvfølgelig tilpasse teksten etter eget ønske og ut i fra din situasjon, men prøv å følg oppsettet slik at du får et ryddig og enkelt oppsigelsesbrev som forklarer hvilken arbeidsplass du sender oppsigelsen til, og når den gjelder i fra. 

Topptekst

I toppteksten skal du inkludere ditt navn og kontaktinformasjon. Dette gjelder også når du skal sende oppsigelsen via e-post. Et oppsigelsesbrev trenger altså ikke å skrives på papir for å ha juridisk makt.

Eksempel

Fornavn Etternavn

Gatenavn 

0000 By

Telefonnummer

E-postadresse

Mottaker

Under skriver du navn på firma og mottaker i selskapet, slik at du avklarer hvem som leser brevet og behandler oppsigelsen. Det er altså viktig å avklare om det er noen på HR, din teamleder, eller daglig leder som skal motta brevet slik at det ikke oppstår konflikter i ettertid om oppsigelsen er mottatt eller ikke.

Eksempel:

til

Firmanavn

Navn på ansvarlig

Telefon

E-postadresse

Dato utsendt

Når du skriver et oppsigelsesbrev er det viktig at du skriver en dato, uansett om oppsigelsen sendes på brev eller digitalt. Det er nettopp fra denne datoen oppsigelsestiden gjelder fra. Så når du skriver sluttdato senere i brevet, vil oppsigelsestiden gjelde fra denne dato og frem til sluttdato du og din arbeidsgiver har blitt enig om. Dette er for å unngå tvister i ettertid med feriepenger eller andre goder som skal utbetales. 

Overskrift

Under dato skal du skrive “Oppsigelse av arbeidsforhold” som tittel. Du kan også legge til hvem du slutter hos, men det viktigste er at du starter tittelen slik som dette og ikke skaper dine egne variasjoner. 

Første avsnitt

I dette avsnittet skal du skrive kort om hvorfor du slutter og hvilken dato du avslutter arbeidsforholdet. Dette er som sagt noe du må bli enig i med arbeidsgiver dersom du har i utgangspunktet en lengre oppsigelsestid enn 1 måned.

Eksempel

På grunn av et nytt jobbtilbud vil jeg avslutte arbeidsforholdet mitt hos (firmanavn) og leverer oppsigelse til (nevn person eller eventuelt avdeling). Etter avtale med (navn person i bedriften) blir min siste dag (dato) ut i fra avtalt oppsigelsestid. 

Andre avsnitt

Her kan du skrive litt om hvor mye du har satt pris på å være ansatt i selskapet, og noe om hva du har lært av å være en del av teamet. 

Eksempel

Etter (antall år) i (selskapet) setter jeg stor pris på den kompetansen jeg har fått innen (nevn eksempler) og hjelpen og støtten mine kollegaer har gitt meg for å kunne prestere godt på arbeidsplassen. Jeg har fått erfaringer og kompetanser som kommer til å være viktige videre i min karriere. 

Tredje avsnitt

Her kan du legge til noen ord om hva du har blitt enig om med din arbeidsgiver før du slutter. Dette kan for eksempel være å hjelpe til med å overføre arbeidsoppgavene dine til andre ansatte, eller kontakte kunder som du har hatt personlig oppfølging på og introdusere en ny account manager osv. 

Eksempel: 

Etter avtale med (mottaker av oppsigelsesbrevet) vil jeg hjelpe til med å overføre mine arbeidsoppgaver til andre i teamet før oppsigelsestiden er ferdig, slik at vi avslutter arbeidsforholdet på en ryddig og god måte ved å sørge for at ansvarsområdene mine blir tatt hånd om når jeg forlater arbeidsplassen. 

Fjerde avsnitt

Dette blir det avsluttende avsnittet der du takker for deg. Her kan du gjerne skrive litt om dine opplevelser i selskapet og om dine kollegaer. 

Eksempel: 

Jeg vil takke for samarbeidet og utviklingen jeg har fått gjennom selskapet, og vil savne mange her på kontoret som har bidratt til at jeg har trivdes godt på arbeidsplassen. Jeg føler jeg har utviklet meg mye innenfor (arbeidsoppgaver), og har lært mye av å være ansatt hos dere. 

“Jeg ser frem til at vi møtes igjen og ønsker det aller beste til deg og teamet. 

Med vennlig hilsen, 

Fornavn Etternavn”

Det er selvfølgelig ikke i alle omstendigheter at du har lært noe på en arbeidsplass, eller hatt en fantastisk samarbeid med kollegaer. Du kan velge ut de avsnittene du vil, og skrive det som passer best ut i fra din arbeidssituasjon. Det viktigste er at du får med de viktigste detaljene om:

  • Din og arbeidsgivers kontaktinformasjon
  • Dato når oppsigelsen gjelder i fra
  • Hvorfor du slutter
  • Hvilken sluttdato dere har blitt enige om
  • En kort avslutning med signatur i bunn

Forklare hvorfor du slutter

Det kan være mange forskjellige årsaker til at noen ønsker å avslutte et arbeidsforhold, og derfor kan det være omstendigheter som du ikke vil, eller bør, nevne i oppsigelsen. For eksempel om du må slutte på grunn av sykdom, har konflikter med sjefen, eller synes jobben er kjedelig, trenger du ikke å gå i detalj. 

Vi skal gi noen eksempler her om hva du kan skrive om oppsigelsen ikke gjelder at du skal over til en ny arbeidsgiver.

Ikke i stand til å utføre arbeidet

I de tilfellene hvor du er nødt til å avtre fra stillingen på grunn av sykdom eller familiemedlemmer som er syke som hindrer deg i å fortsette med arbeidet, kan være nok å skrive “på grunn av personlige omstendigheter ser jeg meg nødt til å avslutte arbeidsforholdet hos…”. Ingen arbeidsgiver trenger en mer utdypende forklaring rundt sykdom eller andre personlige årsaker til at du slutter. 

Konflikter på arbeidsplassen

Det er ikke i alle tilfeller du føler for å skrive en takk for arbeidsforholdet dersom du har opplevd konflikter med sjefen eller andre ansatte. Men å skrive at du sier opp jobben fordi sjefen er en drittsekk eller at teamet ditt er fullt av idioter er neppe lurt, i og med at du kan ha bruk for referanser fra denne bedriften senere i livet. 

Du trenger ikke å skrive noe mer enn at du avslutter på grunn av at du søker etter jobber innenfor andre arbeidsområder, og likevel takker pent for tiden du har vært ansatt i selskapet. Selv om du er sint eller frustrert over arbeidsforholdet, prøv å si opp jobben med en god tone for din egen del. 

Om du for eksempel har tenkt på å søke om dagpenger mens du søker etter ny jobb, er det også viktig at det foreligger en oppsigelse, i og med at du må vente 2 måneder fra oppsigelsesdato før du får utbetalt dagpenger. 

Kjedelig eller lite utfordrende arbeid

Om du føler at du sitter og tvinner tommeltotter ved et kasseapparat hele dagen og får lite utbytte av jobben, er det kanskje vanskelig å skrive noe om “hvor mye du har lært” og at du har fått “uvurderlige erfaringer” i oppsigelsesbrevet. Da kan du like gjerne bare hoppe over denne delen. 

Men årsaken til at du slutter bør ikke gi inntrykk av at du har kjedet deg på jobb. Da kan du heller skrive at du ønsker å avslutte arbeidsforholdet fordi du har ambisjoner om å jobbe innenfor andre bransjer eller trenger mer tid til egne prosjekter. 

I konklusjon bør et arbeidsforhold avsluttes med en god tone, selv om dette kan være vanskelig i enkelte situasjoner. 

Oppsummering

Et god oppsigelsesbrev skal inneholde: 

  • Dato utsendt og sluttdato
  • Hvem som sender oppsigelsen og hvem som skal motta oppsigelsen
  • Kort og konsis tekst om hvorfor du slutter og signatur på slutten

Den skal ikke inneholde:

  • Negative uttalelser om arbeidsgiver eller kollegaer
  • For mye detaljer personlige forhold

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

E-postadressen din vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *