CV Mal » Blogg » Jobbintervju » Vet du hvordan du skriver en god jobbsøknad?

Vet du hvordan du skriver en god jobbsøknad_

Vet du hvordan du skriver en god jobbsøknad?

5/5 - (1 Stemmer)

En god jobbsøknad er en fin måte å bli lagt merke til for å få jobben du ønsker. For å skille deg ut fra mengden og lykkes, må du lage en søknad som er godt gjennomtenkt, profesjonell og engasjerende for leseren. Det er viktig å inkludere de riktige elementene i søknaden din for å sikre at den er effektiv og fanger arbeidsgiverens oppmerksomhet.

I dette blogginnlegget skal vi komme med gode eksempel på jobbsøknad, og vil vi diskutere de ulike elementene som er essensielle å inkludere i en søknad til enhver jobb. Vi vil også diskutere hvordan du lager en effektiv jobbsøknad og hvordan du får den til å skille seg ut fra konkurrentene.

Hvilke elementer må være med i en jobbsøknad?

Når du søker jobb, vil du vanligvis bli bedt om å sende inn en søknad som beskriver hvor aktuell du er for å få jobben. Denne skal vektlegge informasjon du inkluderer i din CV. En jobbsøknad er et dokument som beskriver dine kvalifikasjoner og erfaring, samt dine ferdigheter og evner. Det er viktig å inkludere riktig informasjon i søknaden din for å sikre at den skiller seg ut og er effektiv.

Hvilke elementer som bør inngå i en søknad avhenger av hvilken type jobb du søker på. Men hvordan skrive en god jobbsøknad som er lett å lese?

Her er de viktigste elementene til å skrive en god jobbsøknad: 

 • topptekst
 • et oversiktlig oppsett
 • konsise og korte setninger
 • en sterk åpning
 • relevant informasjon til jobben
 • en forklaring på hvorfor du er kvalifisert for stillingen
 • en interessant konklusjon

Del opp innholdet i korte paragrafer slik at det er enkelt for leseren å finne relevant informasjon om deg. Har du gjort en god jobb med din CV mal, skal jobbsøknaden primært fordype interessante elementer om deg som arbeidsgiver kan finne på din CV. 

Dette kan for eksempel være prestasjoner du har gjort hos tidligere arbeidsgiver, hva du har prestert på skolene du har gått på, og hvilke tidligere resultater du kan vise til. En god detaljert cvmal er altså viktig å få på plass først, i og med at det blir mye enklere for deg å komme på ideer til selve søknaden. 

Her skal vi gå gjennom hvert eneste punkt slik at du kan se tydeligere hvordan din jobbsøknad skal se ut til slutt. 

Iøynefallende topptekst

Det første elementet i en god jobbsøknad er en topptekst. Dette er den delen av søknaden som vil gjøre førsteinntrykket hos arbeidsgiver, så det er viktig å sørge for at den gir et godt inntrykk. Helt øverst på søknaden skal du inkludere: 

 • Ditt navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-post 

Du skal også inkludere arbeidsgivers adresse og navnet på kontaktpersonen i stillingsutlysningen. Etterpå skal du lage en tittel som forklarer godt hvilken stilling du søker på. 

Toppteksten skal være kortfattet og saklig. Det bør inneholde navnet ditt, dine kvalifikasjoner og din relevante erfaring eller ferdigheter.

Sørg for å bruke tydelig og enkelt språk i toppteksten din. Tilpass sjargong eller fagspråk ut i fra stillingsutlysningen, ellers kan søknaden bli vanskelig å forstå. 

Det skal kommer tydelig frem hvilken stilling du søker på og gjerne henvis til hvor du fant stillingsutlysningen. En arbeidsgiver kan ha flere stillinger utlyst, så det er derfor viktig å være tydelig på dette punktet.

Oversiktlig oppsett 

Oppsettet skal være oversiktlig og lett å lese. Det bør også være godt organisert med den viktigste informasjonen øverst på siden. Bruk overskrifter og underoverskrifter for å skille ulike deler av søknaden din. Dette vil bidra til å gjøre det lettere for arbeidsgivere å finne informasjonen de leter etter.

Det er også viktig å bruke riktig font og skriftstørrelse. Bruk en font som er lett å lese, for eksempel Arial eller Times New Roman. Skriftstørrelsen bør være mellom 10 og 12 punkter, slik at den er lett å lese.

Underoverskrifter kan være et effektivt virkemiddel dersom dette er relevant for å segmentere innholdet i din søknad. Men husk at en god jobbsøknad skal ikke være for lang. Du skal forholde deg til en A4 side. Selv om du føler det er mer du kunne tenkt deg å ha med på jobbsøknaden og du har masse arbeidserfaring fra før, må du huske på at en jobbsøknad ikke skal være en lang biografi. 

Om du skriver en enkel jobbsøknad som er kortere enn en A4 side, er dette helt greit. Men ikke bak inn all teksten i noen få setninger og sitte med et 50 % tomt A4-ark. Sørg for at du bygger opp ayout slik at du utnytter plassen på arket

Prøv heller å fremheve enkelte elementer om deg selv med fet tekst, men ikke bruk denne teknikken for mye da dette kan se rotete ut og vanskelig å lese. Viktige tall som du har prestert, utdannelse eller tidligere erfaringer kan gjerne fremheves slik at det er enkelt å finne frem til informasjon som gjør deg til en aktuell kandidat for jobben. 

Sterk åpning

En god jobbsøknad innledning er den viktigste delen. Dette er den delen som vil gjøre førsteinntrykket på arbeidsgiveren, så det er viktig å sørge for at den er sterk og engasjerende.

I åpningsteksten bør du skissere dine ferdigheter, kvalifikasjoner og erfaring. Sørg for å inkludere den viktigste informasjonen i begynnelsen. Dette vil bidra til å fange arbeidsgivers oppmerksomhet og gi dem lyst til å lese resten av søknaden din.

I åpningsteksten er det altså viktig å fremheve hvilke nøkkelkvalifikasjoner arbeidsgiveren er ute etter i stillingsutlysningen. Les denne delen av utlysningen nøye, slik at du kan tilpasse sjargong og plukke ut de egenskapene som er viktig for stillingen. 

Kort og Konsis

Et annet viktig element i en søknad er bruk av korte setninger uten alt for mange komma og forlengelser. Dette vil gjøre jobbsøknaden din enklere å lese og forstå for en rekrutterer eller arbeidsgiver som leser en mengde av søknader per dag. 

Prøv å holde setningene dine på maksimalt 20 til 30 ord, som er en normal standard å forholde seg til. Dette gir et lett og luftig oppsett som er leservennlig som ikke er for anstrengende å lese.

Bruk kun fagspråk der det er behov for dette, og heller velg å bruke et enkelt språk. Husk at dersom en arbeidsgiver sikkert leser gjennom flere søknader per dag, blir det slitsomt i lengden å sitte å lese gjennom en lange jobbsøknader som inkluderer mye unyttig stoff. Da er det lett for at din jobbsøknad blir oversett. 

Skreddersy søknaden 

Når du skal søke jobb er det viktig å skreddersy søknaden din for hver stilling. Ingen arbeidsgiver er interessert i å lese en generell jobbsøknad som inneholder en masse urelevant stoff om deg. 

Skal du søke på mange forskjellige jobber som krever forskjellige egenskaper og ferdigheter, forstår vi at dette kan være veldig krevende å lage en skreddersydd jobbsøknad for hver stilling. 

Et godt jobbsøknad tips er å lage en god mal først over de forskjellige delene du ønsker å ta med i din jobbsøknad. På denne måten blir det enklere for deg å tilpasse teksten til hver enkelt jobb du søker på uten at du må skrive alt på nytt. 

Alt i søknaden skal være relevant for stillingsbeskrivelsen

Hvordan skrive en jobbsøknad som tikker alle boksene hos din nye arbeidsgiver? Når du oppretter en søknad, er det viktig å sørge for at alt er relevant for jobben du søker på. Arbeidsgivere vil fort kjede seg hvis søknaden din er fylt med irrelevant informasjon.

Dette inkluderer dine kvalifikasjoner, erfaringer og ferdigheter som må tilpasses for hver stilling du søker på. 

Du bør også tilpasse eventuelle prestasjoner og priser du har mottatt, samt sertifiseringer du har opparbeidet deg for hver stilling. 

Du kan gjerne inkludere at du er hyggelig, omgjengelig og pliktoppfyllende i en jobbsøknad i avslutningen, men hovedfokus skal bestandig være dine akademiske prestasjoner og utdannelse som er relevant for stillingen. 

Begrunn hvorfor du er kvalifisert for – og interessert i stillingen

I tillegg til å inkludere relevant informasjon, er det også viktig å forklare hvorfor du er kvalifisert for stillingen. Du bør inkludere eksempler på hvordan dine ferdigheter og erfaring gjør deg til den ideelle kandidaten for jobben.

Dette vil bidra til å vise arbeidsgiveren at du er rett person for jobben. Sørg for å bruke et klart og enkelt språk i forklaringen og være kortfattet. Dette vil gjøre det lettere for arbeidsgiver å forstå hvorfor du er den beste kandidaten.

Det skal altså være en rød tråd i all informasjon du legger til i din jobbsøknad som til slutt leder til en konklusjon om hvorfor du er perfekt for denne stillingen. 

Hvordan vekke interesse hos mottaker?

For å få søknaden din til å skille seg ut fra konkurrentene, er det viktig å gjøre den interessant for leseren. Det er flere måter du kan gjøre dette på ved å inkluderer noen eksempler på hva du har prestert tidligere. 

Om du for eksempel skriver noe om din tidligere arbeidsgiver, gjerne nevne noen historier om arbeidsoppgaver du har hatt tidligere og hvordan du bidro til å enten effektivisere arbeidet eller øke omsetningen. 

Kort forklart – Inkluder historier om din arbeidserfaring eller beskriv utfordringene du har møtt og løsningene du har gitt. Dette vil bidra til å gjøre søknaden din mer engasjerende og demonstrere dine ferdigheter og evner.

Hvordan avslutte søknaden?

I en jobbsøknad avslutning er det viktig å få frem hvorfor du ønsker stillingen og når du kan tiltre hos den potensielle arbeidsgiveren. Om du for eksempel er i jobb i dag og har oppsigelsestid, er det viktig å få frem dette slik at din nye arbeidsgiver vet når de kan forvente at du kan tiltre i den nye stillingen. Om du er for tiden arbeidsledig, kan du heller skrive at du er klar til å starte i den nye jobben med en gang. 

Om du sier opp en annen jobb, er det veldig viktig at du ikke skriver noe negativt om din tidligere arbeidsgiver. Du trenger ikke å legge til at du har hatt en konflikt på jobben eller at du føler deg urettferdig behandlet hos din nåværende arbeidsgiver. Velg heller å skrive at du er interessert i nye utfordringer i hverdagen, og gjerne fremhev noen av arbeidsoppgavene som er i stillingsutlysningen som virker veldig interessant for deg. 

Konklusjon

Avslutningsvis er en effektiv søknad avgjørende for å få jobben du ønsker. Det er viktig å inkludere de riktige elementene i søknaden din, som en profiltekst, et tydelig oppsett, konsise og korte setninger, en sterk åpningstekst, relevant informasjon til jobben, en forklaring på hvorfor du er kvalifisert for stillingen, og en interessant avslutning som binder alt dette sammen til “hvor du søker på stillingen”.

Ved å følge disse tipsene kan du skrive en god jobbsøknad som er engasjerende og effektiv, som vil bidra til at søknaden din skiller seg ut fra konkurrentene og øker sjansene dine for å lykkes.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

E-postadressen din vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *